Eurosoft


Idź do treści

VM Project

Wersje Dedykowane

Visual Manager Project jest rozbudowaną wersją systemu, poszerzoną o specjalizowany moduł umożliwiający kontrolę przebiegu realizacji projektów realizacji wszelkich złożonych robót budowlanych (dla zarówno budownictwa liniowego tj. budowy i remontów dróg i mostów oraz linii kolejowych, budownictwa kubaturowego a także specjalistycznego), obejmujących wszelkie roboty budowlano-montażowe, instalacyjne, elektryczne, itp. wraz z realizowanymi w ramach projektu usługami zewnętrznymi (jak np. usługi geodezyjne).

Innowacją oraz wielką zaletą
tego modułu jest możliwość jego współpracy z zewnętrznymi znanymi programami kosztorysowymi, takimi jak np. KOBRA i NORMA PRO , sporządzającymi kosztorysy inwestorskie, ofertowe i powykonawcze. Doskonale nadaje się przez to do rozliczania projektów realizowanych w ramach konsorcjów.

Opracowany przez nas
interfejs, umożliwia zaimportowanie kosztorysów opracowanych w zewnętrznych programach kosztorysowych. Import kosztorysu na płaszczyznę systemu Visual Manager (VM) zachowuje pełną strukturę kosztorysu w układzie Stan robót - Element - Asortyment oraz wszelkie informacje dotyczące pozycji kosztorysowych i związanych z nimi nakładami RMS. Od tego momentu, pełną kontrolę nad procesem realizacji zlecenia przejmuje system VM.

Pełna integracja systemu VM umożliwia powiązanie dokumentów materiałowych (zużycie materiałów), kosztowych (koszty własne i podwykonawców), kart pracy (robocizna) oraz kosztów sprzętu, z dowolnym etapem bądź podetapem robót. Dzięki temu możliwa jest kontrola i analiza porównawcza rzeczywistych kosztów RMS odniesionych do kosztów założonych w kosztorysie. Analiza ta możliwa jest zarówno w odniesieniu do całego zlecenia jak i wybranego etapu lub zakresu robót.

Przejrzysta przeglądarka umożliwia szybkie poruszanie się po drzewiastej strukturze zlecenia (kosztorysu) obrazując sumaryczne i analityczne koszty RMS (kosztorysowe i rzeczywiste) w odniesieniu do wybranego etapu robót. Dodatkowo , system posiada zestaw wydruków i analiz informujących o stanie realizacji zlecenia. Moduł umożliwia również skorelowanie kodów bazy indeksów materiałowych systemu VM z kodami KMB stosowanymi w kosztorysach, co w konsekwencji stwarza możliwość prowadzenia ilościowej analizy porównawczej oraz kontrolowania zapotrzebowania na materiały (stany magazynowe) niezbędne do bieżącej realizacji zlecenia.

System ten jest szczególnie polecany firmom realizującym złożone projekty realizacyjne (także w ramach konsorcjów), których realizacja może być znacznie rozłożona w czasie. System ten przygotowany został na bazie doświadczeń firmy realizującej złożone i długotrwałe projekty z zakresu budownictwa komunikacyjnego i inżynieryjnego. Może być także stosowany w budownictwie kubaturowym. Jego najważniejszą zaletą jest łatwość i sprawność monitoringu realizacji projektu w odniesieniu do poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego.Powrót do treści | Wróć do menu głównego